MaanCirkels

Sinds ik moeder ben geworden merk ik dat ik het echt mis om maandelijks met een vrouwencirkel bijeen te komen en te delen. Hierom heb ik besloten om er een op te zetten. Omdat de Volle MaanCirkel binnen twee dagen helemaal vol zat, start er ook een Nieuwe MaanCirkel. Als een Lemniscaat zijn deze twee maancirkels met elkaar verbonden. De balans van Volle en Nieuwe Maan, yinyang, licht en duister versterken en bekrachtigen elkaar in energie.  

Schermafbeelding 2018-01-09 om 15.16.19Een Maancirkel is een serie van 13 maan(de)lijkse bijeenkomsten van een besloten groep vrouwen. Wat betekent dat als je mee wilt doen, dit een commitment van je vraagt. Om hier echt voor te kiezen. Want een Maancirkel is in mijn ogen een spirituele reis die je samen maakt waarin ruimte voor iedereen is om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hiervoor is de veiligheid van een besloten cirkel nodig. Daarnaast ook de draagkracht van 13 vrouwen, voor iedere maan een vrouw.

Soms kan het gebeuren dat je gewoon echt niet kan komen, dat kan, dat is normaal. Als je besluit om aan deze maancirkel deel te nemen wil ik wel van je vragen of jij je echt met de cirkel wilt verbinden, en om de maancirkel-avonden zo veel mogelijk vrij te houden voor je maanzusters.

 

Er is een hele mooie ruimte beschikbaar voor de Maancirkels. Spiritueel centrum de Regenboogslang heet de Maancirkels van harte welkom. www.regenboogslang.net De data waarop we bijeenkomen zijn zo geprikt dat ze vlak voor of op volle en nieuwe maan plaatsvinden. De kosten van de Maancirkel zijn 15,- euro per keer.

Mijn ervaring met een maancirkel is: je komt maandelijks, met volle maan of met de nieuwe maan. Hier is ruimte om te delen waar je op dat moment in jouw leven staat en wat er speelt. Iedereen luistert zonder te oordelen of te reageren. Hierdoor wordt je uit
genodigd om te even stil te staan bij en om te voelen wat er op dit moment in jouw leven speelt. Om te spreken vanuit jouw innerlijke wijsheid zonder dat hierover wordt geoordeeld.

Door ruimte te creëren waar je met vrouwen kunt delen, creëer je volgens mij een heilige ruimte. Het vervult voor mij een hele belangrijke behoefte om een cirkel te vormen met Sisters. Samen te komen en te delen. Dit is wat vrouwen volgens mij door de eeuwen heen altijd hebben gedaan. Het vervult bij mij een spirituele behoefte en vind het ook heel fijn om even met vrouwen onder elkaar te zijn, te herkennen en erkennen maar vooral elkaar te bekrachtigen. Wat er is mag er zijn. 

Meestal ontstaat er tijdens de deelronde een gemeenschappelijk thema waar je een ritueel omheen bedenkt of op mediteert of mee danst, of je trekt een orakelkaart, net wat de groep voelt dat nodig is. Meestal sluit je ook weer af met een deelronde, in de trant van hoe voel je je nu en wat zijn jouw intenties voor de komende maan(d).   

Nieuwe maan valt precies tussen twee volle manen in en is op dat moment onzichtbaar. De maan is donker, deze duisternis is een krachtig moment om te reflecteren en je intenties te planten voor de komende maan(d). Dit is een moment om je even terug te trekken uit het dagelijks leven en bijeen te komen in een MaanCirkel. Hier kun je naar binnen keren en kijken hoe jij er voor staat, wat je dromen, verlangens en doelen zijn voor de komende periode.

Door intenties op te schrijven en hier een ritueel omheen te creëren zetten we ze kracht bij. Om dit samen te brengen en te bekrachtigen ligt de focus op creativiteit en gaan we creëren. Dit wordt extra versterkt doordat we met een cirkel vrouwen zijn, gebundelde krachten, en doordat met de energie van de maan werken. Dit alles wordt verdubbeld door de werking van het lemniscaat. ❤

Schermafbeelding 2018-01-09 om 20.44.10

 

Advertenties